BONUSSYSTEEM VOOR DIENSTEN AAN HUIS

ResQ is een nieuwe extralegale voordeelformule waarmee bedrijven aan hun werknemers, bezoldigde zaakvoerders of bestuurders op een budgetvriendelijke manier een tegoed toekennen voor uitvoering van diverse diensten aan huis.
ResQ staat in voor de praktische organisatie van de opvolging van het budget, de inkomende facturatie van de uitvoerders en de verzamelfacturatie van de prestaties aan de werkgever.

Hoe werkt ResQ?

Als werkgever kent u uw werknemer, bezoldigde zaakvoerders of bestuurders een budget toe, waarmee deze via ResQ-Online diensten kunnen aanvragen. De genieter van de bonus logt in op resqonline.com, waar hij of zij aangeeft welke opdracht hij of zij wenst toe te wijzen aan wie. Dit kan een uitvoerder naar eigen keuze zijn of eentje uit de ResQ-uitvoerderslijst. De gekozen uitvoerder krijgt de uit te voeren opdracht toegestuurd. Na uitvoering keurt de genieter / opdrachtgever via het ResQ-platform de uitgevoerde werken goed, waarna de werkgever door ResQ gefactureerd en de uitvoerder door ResQ betaald wordt. Alle administratie voor deze verwerking handelt ResQ voor u af, handig en snel.

Welke diensten kan de genieter van de ResQ bonus via ResQ laten uitvoeren?

Diensten ter ondersteuning van het familiaal leven

De genieter van de ResQ bonus kan beroep doen op diensten ter verbetering van de levenskwaliteiten en in het kader van het onderhoud van eigendommen. Hierbij heeft ResQ afspraken gemaakt met de fiscus en RSZ voor het aanbieden van volgende diensten

Huispersoneel

Poets- en schoonmaak

Chauffeur

Glazenwasser

Tuinman of hovenier

Onderhoudswerken

Loodgieter

Elektrieker

Schilder

Wie zijn de uitvoerders?

ResQ heeft een uitgebreid aanbod aan toepassingen en biedt toegang tot een netwerk van gekwalificeerde uitvoerders. Indien u een beroep wil doen op een eigen uitvoerder kan u die via ResQ-Online aanmaken. Zodra deze uitvoerder zich registreert op ResQ-Online kan hij of zij uw opdrachten via ResQ uitvoeren.

Eigen uitvoerders zijn uitvoerders die de genieters van de ResQ-bonus zelf aanbrengen, omdat ze die kennen of omdat ze die zelf hebben geselecteerd. Om te werken met een eigen uitvoerder maakt u zelf vooraf prijsafspraken met de uitvoerder. Via ResQ-Online wijst u deze persoon een opdracht toe. Om dat te kunnen doen dient u het e-mailadres & BTW-nummer te hebben van de uitvoerder, waardoor ResQ deze kan uitnodigen om voor u deze opdracht uit te voeren.

Als de uitvoerder de opdrachtaanvraag aanvaardt, krijgt u de bevestiging via het ResQ-platform. Nadat u de opdracht als ‘goed opgeleverd’ bevestigd heeft, ziet u uw ResQ-budget dalen en wordt de uitvoerder betaald voor zijn diensten.

resq uitvoerder

Als u kiest voor een ResQ-uitvoerder zal ResQ zelf een uitvoerder aanduiden voor de door u aangemaakte opdrachtaanvraag. De ResQ-uitvoerders zijn opgedeeld volgens een kwaliteitslabel gebaseerd op de feedback van eerdere gerealiseerde opdrachten.

ResQ zal altijd eerst de best gewaardeerde uitvoerders voor uw opdracht aanschrijven. Zodra een uitvoerder de opdracht voor u aanvaardt, wordt u met hem of haar in contact gebracht en kan u de exacte inhoud van de opdracht verder rechtstreeks afstemmen. In dat geval betaalt u het standaardtarief per dienst zoals door ResQ vastgelegd.

ONTDEK DE RESQ UITVOERDERS

Waar kan ResQ voor ingezet worden?

De bonus voor diensten aan huis van ResQ kan aangevraagd worden voor iedereen binnen uw organisatie.
Er zijn geen beperkingen op de toewijzing van de bonus aan bepaalde medewerkers of groepen. Dit houdt tevens in dat de bonus ook individueel toegekend kan worden. De enige beperking is dat de bonus van ResQ niet ter vervanging mag komen van bestaand loon, dus enkel als extra loon of bij nieuwe medewerkers die dit van dag één in hun loonpakket hebben. De laatste beperking die besproken werd met de  wetgever is dat het gedeelte dat via ResQ betaald wordt maximaal 20 % van het  totale loonpakket mag bedragen.

Dankzij deze voorwaarden is ResQ inzetbaar onder tal van vormen binnen uw organisatie

Binnen een cafetariaplan of Flex-Income plan

Als incentive

Als bonus

In het  loonpakket opnemen

Als u de mogelijkheid biedt aan uw mensen om een deel van hun loon of bv. 13e maand zelf toe te wijzen is ResQ één van de meest voordelige vormen van verloning ten aanzien van de koopkracht maximalisatie voor uw werknemer.

Dankzij ResQ kan u leuke vernieuwende incentives lanceren voor uw team. Wat dacht u van een tuinman gedurende 10u / per maand gedurende de zomermaanden voor de ploeg of de medewerker die bepaalde doelstellingen heeft gehaald? Dit is mogelijk via ResQ.

U wil uw medewerkers individueel of in groep belonen voor hun geleverde werk? Dankzij ResQ kan u zowel individueel als in groep bonussen toekennen. Deze bonussen zijn vrij te bepalen, zowel in omvang als in frequentie van toewijzing. U kan dus echt de nadruk leggen op de elementen die voor uw organisatie van belang zijn en die belonen !

Bij nieuwe aanwervingen kan u ResQ als basis-element van het loonpakket van uw medewerkers opnemen. Op die manier optimaliseert u zowel voor u als voor uw werknemer de loonkost versus de koopkracht en stimuleert u een evenwichtige privé /werk verhouding.

Welke voordelen biedt ResQ?

ResQ biedt voordelen voor iedereen. Zowel werknemers, werkgevers als uitvoerder worden er beter van.

Als werkgever besparen en toch meer geven aan je werknemer? Met ResQ kan het. Met deze voordelige bonus voor diensten aan huis bespaart u als werkgever op uitgeschreven bonussen terwijl je als werknemer aan koopkracht wint.

minderwerkgeversbijdrage

Met ResQ betaalt u als werkgever geen werkgeversbijdrage op de kost van de geleverde diensten, maar een forfaitair bedrag per gepresteerde uur (2,99€), waardoor de kost voor u als werkgever voor eenzelfde bruto loonelement aanzienlijk lager ligt ( gemiddeld tussen de 5 à 9%).

Anderzijds helpt u als werkgever uw werknemers door diensten aan huis in een voordelige formule te betalen, om een beter evenwicht tussen werk & privé te vinden.

REGISTREREN ALS WERKGEVER
meerkoopkracht

Wanneer u via ResQ één van de toegelaten diensten laat uitvoeren, betaalt u als werkgever de factuur van de uitvoerder met het bonusbudget dat u aan uw werknemer heeft toegekend en betaalt uw werknemer als genieter van het ResQ-voordeel slechts € 2,99/gepresteerde uur voordeel alle aard* Met andere woorden geeft u uw medewerkers meer koopkracht om diensten aan juis te laten uitvoeren.

Totaal verbruikte brutoloon + werkgeverskost om 1 werkuur aan € 30/uur te betalen via normale verloning en via ResQ

simulatievoordeel

*Gezien ResQ een unieke regeling heeft kunnen treffen met de fiscus, waardoor elk gepresteerde uur, onafhankelijk van de kostprijs van het werkuur gewaardeerd wordt aan € 8,54 voor de RSZ en € 3,50 fiscaal. Op basis van deze waardering is het voordeel alle aard als werknemer slechts € 2,39/gepresteerde uur en kunnen uw werknemers dus tot 300% meer koopkracht hebben door de diensten via ResQ te betalen eerder dan ze via nettoloon te betalen.
Ook de uitvoerder van diensten heeft er baat bij om te werken via ResQ. Hij krijgt nieuwe opdrachten toegewezen via het ResQ-platform en is zeker van een tijdige betaling.

ERKENDE RESQ UITVOERDER WORDEN

Wat kost ResQ?

Buiten de toegekende bonussen kost ResQ voor een werkgever die gebruik wil maken van de ResQ bonus niets. Het enige wat u als werkgever dient te doen is de werkgeversovereenkomst te tekenen en door te sturen naar contact@resqonline.com waarna u toegang krijgt tot het ResQ-Online platform en u uw werknemers of uzelf als zaakvoerder kan creëren en budget toewijzen.

Voor een werknemer die een ResQ budget toegewezen heeft gekregen kost ResQ ook niets, hetzij dat bij elke opdracht die een werknemer aanmaakt ResQ een coördinatiebedrag aanrekent.
De kost voor deze dienst wordt per aangevraagde dienst verrekend als coördinatietijd op het budget van de genieter.
Voor een standaardopdracht (uitvoerbaar ten vroegste vijf werkdagen na aanvraag via het platform) wordt een coördinatietijd van 1/2 werkuur aangerekend aan het uurtarief van de gekozen uitvoerder.

Voorbeeld:

  • Eén opdracht van vijf uur van een tuinman à 30,00€/uur kost dan 15,00€ coordinatiekost + werkuren van de uitvoerder
  • Een recurrente opdracht van tienmaal een prestatie van die tuinman kost dan 1 x 15,00 € + 10x de werkuren van de uitvoerder.

Wie kan ResQ gebruiken?

De bonus voor diensten aan huis van ResQ kan aangevraagd worden voor iedereen die een loon ontvangt. Dus ook voor de bezoldigde zaakvoerder of bestuurder.

Er zijn geen beperkingen op de toewijzing van de bonus aan bepaalde medewerkers of groepen. Dit houdt tevens in dat de bonus ook individueel toegekend kan worden. De enige beperking is dat de bonus van ResQ niet ter vervanging mag komen van bestaand vast loon, en dus enkel als extra loon of bij nieuwe medewerkers die dit van dag één in hun loonpakket hebben. De laatste beperking die besproken werd met de wetgever is dat het gedeelte dat via ResQ betaald wordt maximaal 25% van het totale loonpakket mag bedragen.

0
Gebruikers
0
Werkgevers
0
Uitvoerders
0
Gepresteerde ResQ uren

Hoe starten met ResQ?

1. ONDERTEKEN DE OVEREENKOMST

Download hier de overeenkomst als werkgever en stuur hem getekend op naar contact@resqonline.com

> download de overeenkomst

2. DEFINIEER HET BUDGET

Definieer uw werknemers (of uzelf als bezoldigd zaakvoerder) en ken ze het budget toe dat ze mogen gebruiken aan diensten via ResQ op de ResQonline.com portal.

3. KLAAR OM TE STARTEN

Uw werknemers krijgen toegang tot app.resqonline.be en kunnen naar eigen keuze opdrachten aanvragen bij eigen uitvoerders of  bij ResQ uitvoerders.

Meer informatie over ResQ ?

Vul hieronder uw gegevens in en download vrijblijvend de ResQ brochure.

Deze partners werken al met ResQ

Wat vinden de gebruikers van ResQ?

Dankzij ResQ kan ik me permitteren om mijn tuin te laten onderhouden door een echte tuinman en kan ik in het WE genieten van mijn tuin eerder dan er steeds in te moeten werken. Wat een genot !
Anne V.
Sinds ik ResQ bonus heb gekregen kan ik een klusjesman laten komen telkens er zaken moeten gebeuren en ben ik zeker dat de prijs per uur die ik betaal competitief is voor een expert in het vak! Bovendien is het fiscaal veel voordeliger dan het zelf te betalen.
Johan S.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we je alvast een antwoord op enkele veelgestelde vragen.
In onze FAQ ontdek je alle vragen & antwoorden ingedeeld per werknemer, werkgever en uitvoerder.

Hoe werkt het?

Wanneer een onderneming/vennootschap een bonus wil toekennen aan zijn medewerkers of aan zijn zaakvoerder of bezoldigd bestuurder, kan dit onder de vorm van een bonus voor diensten aan huis. Per genieter bepaalt de werkgever individueel het te besteden budget (zowel in omvang als in frequentie van de toewijzing van de bonus).

De genieter van de bonus kan dan inloggen op resqonline.com waar hij aangeeft welke opdracht hij wenst te laten uitvoeren en kan dan kiezen voor een uitvoerder naar eigen keuze of kan hij een uitvoerder selecteren uit de ResQ uitvoerderslijst. De gekozen uitvoerder krijgt de uit te voeren opdracht toegestuurd. Na uitvoering keurt de werknemer via het ResQ-platform de uitgevoerde werken goed, waarna de werkgever door ResQ gefactureerd wordt en de uitvoerder door ResQ betaald wordt.

ResQ neemt de opvolging van de tegoeden van de medewerkers, de facturatie van prestaties, de betaling van de uitvoerders enz. voor zijn rekening. De werkgever krijgt één factuur per maand voor alle voor zijn medewerkers uitgevoerde prestaties. Een aanzienlijke daling van de administratieve rompslomp.

Welke diensten kan ik met ResQ laten uitvoeren ?

De werknemer kan beroep doen op poets- en schoonmaakhulp, dienstboden en huispersoneel, chauffeurs, glazenwassers, tuinmannen of hoveniers en “kleine herstellings- of onderhoudsdiensten” (loodgieterij, elektriciteit, onderhoudswerken, …).

sectoren uitvoerders - bonussysteem diensten aan huis

Voor wie kan ResQ gebruikt worden?

De ResQ bonus kan aangevraagd worden voor iedereen binnen uw organisatie. Er zijn geen beperkingen op de toewijzing van de bonus aan bepaalde medewerkers of groepen. Dit houdt tevens in dat de bonus ook individueel kan toegekend worden. Enige beperking is dat de ResQ bonus niet ter vervanging van vaste loon-elementen mag ingezet worden en maximaal 20% van het jaarlijks bruto inkomen van de genieter mag zijn.

Wat zijn de voordelen?

Voor de werknemer:
ResQ biedt de begunstigde een grotere koopkracht, omdat de socialezekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing niet ingehouden worden op de betaalde bonus maar op een lager forfait.

* Bij een gelijkaardige besteding van 1.000 € totale brutokost van de werkgever is de koopkracht van de werknemer 279 % groter via de ResQ bonus dan via het normale loon. Afhankelijk van de prijs van de geleverde prestatie kan dit nog stijgen tot 305 %.

voordelen resq bonussysteem werknemer

> Meer info in de FAQ voor de werknemer

Ook voor de werkgever:
ResQ is ook bijzonder voordelig voor de werkgever, omdat er geen werkgeversbijdrage te betalen valt op de uitgekeerde bonus maar slechts op het toegekende voordeel van alle aard.

* Bij een gelijkaardige besteding van 1.000 € koopkracht voor de werknemer kost ResQ 279 % minder voor de werkgever.

> Meer info in de FAQ voor de werkgever.

Wie zijn de uitvoerders?

De ResQ bonus kan door de genieter gebruikt worden door prestaties toe te wijzen aan uitvoerders op de resqonline.com portal.
Men heeft daarbij de keuze uit een eigen uitvoerder of een uitvoerder uit het ResQ-netwerk.

De genieter heeft het recht een eigen uitvoerder voor te stellen die voor hem/haar bepaalde diensten gaat leveren. Indien deze uitvoerder de opdracht aanvaardt en de ResQ uitvoerdersovereenkomst ondertekent, kan deze laatste de prestatie via ResQonline.com bevestigen. Indien de begunstigde zijn eigen uitvoerder aanbrengt, dient hij/zij zelf vooraf tariefafspraken te maken met deze uitvoerder. ResQ heeft het recht een uitvoerder te weigeren indien het tarief hoger ligt dan de door ResQ gehanteerde tarieven.

De genieter kan uiteraard ook kiezen voor een uitvoerder uit het ResQ netwerk. Dit zijn uitvoerders die regelmatig voor ResQ werken en aan wie ResQ een kwaliteitslabel geeft op basis van eerder geleverde prestaties. Voor deze uitvoerders onderhandelt ResQ zelf de uurtarieven. De genieter geniet zo van de beste uitvoerders aan de beste prijs.

Hoeveel betaalt men de uitvoerder via ResQ per uur?

Afhankelijk van de uitvoerder die u kiest kan de prijs variëren. Bij een ‘Eigen uitvoerder’ bepaalt u in overleg met de uitvoerder de prijs van de te leveren diensten, zoals dit zou gebeuren voor een normale opdracht die niet via ResQ loopt.
Op het ogenblik dat u met de uitvoerder het aantal uren en de prijs per uur overeenkomt, kan u een opdracht aanmaken in ResQ-Online.
Als u kiest voor een ‘ResQ-uitvoerder’, dan werkt die aan de prijzen die door ResQ bepaald worden.

Prijs/uur Voorrijtijd
Excl. BTW Incl. BTW Excl. BTW Incl. BTW
Poets & Schoonmaak * € 30,78 € 37,24 € 46,90 € 56,75
Huispersoneel / dienstpersoneel € 34,91 € 42,24 € 46,90 € 56,75
Glazenwasser € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Herstellingswerken / klusjesdienst allerhande € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Tuinonderhoud * € 39,88 € 48,25 € 46,90 € 56,75
Elektriciteitswerken € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Loodgieterij € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Chauffeurdiensten € 46,90 € 56,75 € 61,98 € 75,00
Glasherstel € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75
Slotenmaker € 46,90 € 56,75 € 46,90 € 56,75

*  de voorrijtijd kan in het kader van weerkerende opdrachten door uitvoerders herzien worden.

Let wel , dit zijn uurtarieven zoals door de uitvoerder gefactureerd aan ResQ, maar dit is niet de omgerekende werkelijke kost die u als genieter van de ResQ-bonus betaalt.
Om de werkelijke kost juist in te schatten, verwijzen we graag naar de info bij de praktijkvoorbeelden.

Wat kost het om gebruik te maken van ResQ?

Voor elke opdracht rekent ResQ een coördinatiekost voor zijn rol als coördinator tussen de genieter van de ResQ bonus / opdrachtgever van de opdrachten en de uitvoerder van de prestaties. De kost voor deze dienst wordt per aangevraagde dienst verrekend als coördinatietijd op het budget van de genieter. Voor een standaardopdracht (uitvoerbaar ten vroegste vijf werkdagen na aanvraag via het platform) wordt een coördinatietijd van 1/2 werkuur aangerekend aan het standaarduurtarief van ResQ.

1 opdracht van vijf uur kost dan 1/2 uur + 5 werkuren
Een recurrente opdracht van tienmaal een prestatie kost 1 x 1/2 uur + 10 x de werkuren.

Het is dus raadzaam om zo veel mogelijk opdrachten te definiëren met een weerkerend element ( bv tuinonderhoud x aantal keer per maand of het schoonmaken van de ramen of het ophalen van de kinderen op school,…) om zo de coördinatiekost maximaal uit te spreiden over meerdere uitvoeringsdagen.

MEER WETEN OVER RESQ?

FAQ
CONTACT