Praktijkvoorbeeld – Onderhoudswerken in en rond uw huis gedurende 3 dagen

‘Die lamp zou eens terug vastgezet moeten worden’ of ‘de deur knelt en heeft reparatie nodig’ … Ook herkenbaar voor u? Dankzij ResQ kan u er nu wel iets aan doen, of beter gezegd snel ‘laten doen’.
Via ResQ, diensten aan huis betaald door de werkgever, zet u een professionele klusjesman in voor € 21,31/uur*. Zo zijn die onderhoudstaken eindelijk van de baan en krijgt u de kans te genieten van het leven.

[rev_slider alias=”schilder-case” /]

We lichten hier even toe hoe we tot deze conclusie komen

Beeld u in dat u een klusjesman die € 46,90/uur kost gedurende 3 dagen allerlei onderhoudswerken in en rond uw huis laat doen. De klusjesman rekent € 75 verplaatsingskosten aan per dag dat hij tot bij u komt.

Op die basis maken we een korte simulatie:

STAP 1 – Berekening wat de dienst had gekost zonder deze via ResQ te laten lopen

Als u deze klusjesman, zonder te spreken over ResQ, zou laten komen om 3 dagen in uw huis te werken zou dit de details van de rekening zijn die u moet betalen met uw loon dat u van uw werkgever hebt ontvangen:

Dit bedrag zou u dan zeer concreet moeten betalen aan uw klusjesman, met uw ontvangen nettoloon van uw werkgever.

STAP 2 – Berekening wat de dienst kost via ResQ

De kosten blijven dezelfde, alleen moet u met ResQ rekenen dat er per opdrachtdefinitie een coördinatiebedrag bijkomt van 23.45€.  Voor ons voorbeeld betekent dit:

Deze kost zou dan de kost zijn die u van uw ResQ-budget ziet verminderen bij het goedkeuren van deze prestatie.

STAP 3 – Vergelijking hoeveel totaal budget van uw loonpakket u zou nodig hebben om deze prestatie te betalen via nettoloon en via uw ResQ-budget

In onderstaande tabel ziet u in de eerste kolom welk totaalbudget u als werknemer nodig heeft om een factuur van € 1.282,48 te betalen. Om deze factuur te betalen heeft u eigenlijk € 3 078,39 brutoloon nodig. Inclusief de werkgeversbijdrage op dat brutoloon heeft die dienst eigenlijk  € 4.092,77 van uw verloningspakket gekost.


Deze kost gaan we vergelijken met de totale werkgeverskost die u als werknemer nodig heeft om dezelfde prestatie te betalen via ResQ.

Als u in de 2e kolom ziet wat u zou verbruikt hebben aan ResQ-budget betaald door uw werkgever, is het verschil tussen totale verbruikte bedrag van uw verloningspakket via normaal loon 287% hoger dan via ResQ.

De logica is dat u bij ResQ de kost van de prestatie (in dit geval € 1.310,85) moet vermeerderen met uw werknemersbijdrage op de prestatie. Hier heeft ResQ een ruling op bekomen: de waardering van de prestatie is forfaitair vastgelegd op een bedrag van € 8,54/uur voor de RSZ en op een bedrag van € 3,5 voor de fiscus.

Concreet wil dit zeggen dat u voor een prestatie van 3 x 7 uur werk + 0,5 uur coördinatiekost u dus 21,5 x € 8,54 moet rekenen om de basis te kennen voor de RSZ . Op dat bedrag wordt de werknemersbijdrage (13,07%) berekend (€183,61 x 13,07%= €24,00).

Fiscaal wordt elk gepresteerd uur via ResQ gewaardeerd aan € 3,50 per uur. In dit geval moeten we dan 21,5 x €3,50 = € 75,25 in rekening brengen.
Het totaal van deze extra’s maakt dat de brutokost als werknemer voor deze dienst gelijk is aan € 1.375,11.

De werkgeversbijdrage wordt dan weer berekend op het voordeel alle aard van de werknemer, op € 8,54/uur, waardoor hier slechts een kost bijkomt van € 53,25 (29% van € 183,61).

Het totale budget om deze dienst via ResQ te betalen is dus € 1.428,35 ten hoofde van de werkgever.

STAP 4 – Herrekenen van de verbruikte werkgeverskost via ResQ naar de belastingen op normale verloning om zo een vergelijkbare kost per uur te kunnen berekenen

Als u vervolgens vanuit de totale werkgeverskost via ResQ zou herrekenen via de normale loonbelastingslijn, zou u dus eigenlijk uw klusjesman € 21,31/uur (€ 447,58/21 uur) betalen via ResQ.

Klusjes5

Maar zeker zo belangrijk om weten: via ResQ stelt u een ‘verzekerde’ professional te werk, die garant staat voor een correcte uitvoering van de werken. Waarom dan nog aan zwartwerk denken?
ResQ biedt u dus een betaalbare oplossing voor meer quality time voor u en uw gezin!

Registreer hier als werkgever

In slechts enkele klikken registreert u zichzelf als werkgever. Zo geniet u al binnen enkele dagen van de vele voordelen van ResQ.