BONUSSYSTEEM VOOR DIENSTEN AAN HUIS

ResQ is een nieuwe en uniek bonussysteem waarmee bedrijven aan hun werknemers een tegoed kunnen toekennen. Hiermee kan je dan als werknemer diverse diensten aan huis laten uitvoeren.

ResQ is de afkorting van ”Residential Quality”: meer quality time voor jezelf, met vrienden of familie, zonder dat het je teveel geld kost. Terwijl de door jou gevraagde diensten uitgevoerd worden kan jij genieten van de dingen die je nauw aan het hart liggen.

[rev_slider alias=”SimulatieWN” /]

Hoe werkt ResQ?

[rev_slider alias=”werknemer-1234″ /]

Welke diensten kan je via ResQ laten uitvoeren?

Diensten ter ondersteuning van je familiaal leven

Als genieter van de ResQ-bonus kan je beroep doen op diensten ter verbetering van de levenskwaliteit en in het kader van het onderhoud van eigendommen. Hierbij heeft ResQ afspraken gemaakt met de fiscus en RSZ voor het aanbieden van volgende diensten:

ResQ - Huispersoneel

Huispersoneel

ResQ - Poets- en huispersoneel

Poets- en schoonmaak

ResQ - Chauffeur

Chauffeur

ResQ - Glazenwasser

Glazenwasser

ResQ - Tuinman of hovenier

Tuinman

ResQ - Onderhoudswerken

Onderhoudswerken

Loodgieter

ResQ - Elektrieker

Elektrieker

ResQ - Schilder

Schilder

Hoe werkt ResQ in details?

[rev_slider alias=”WN_Process” /]

Als je werkgever jou een budget toekent via ResQ, bepaal je als genieter van de bonus via ResQ-Online zelf waarvoor je deze bonus wil gebruiken. Je geeft aan welke opdracht je wenst te laten uitvoeren door wie, een eigen gekozen uitvoerder of eentje van ResQ. De geselecteerd uitvoerder krijgt de uit te voeren opdracht toegestuurd. Na uitvoering keur je als werknemer via het ResQ-platform de uitgevoerde werken goed, waarna de werkgever door ResQ gefactureerd en de uitvoerder door ResQ betaald wordt. Alle administratie voor deze verwerking handelt ResQ voor jou af, handig en snel.

[rev_slider alias=”reference-cases” /]

Welke voordelen biedt ResQ?

ResQ biedt voordelen voor iedereen. Zowel werknemers, werkgevers als uitvoerder worden er beter van.
Als werknemer krijgt je meer koopkracht voor dezelfde totale werkgeverskost. Met deze voordelige bonus voor diensten aan huis optimaliseer je als werknemer maximaal jouw loonpakket. Diensten die je anders van jouw nettoloon had moeten betalen.

meerkoopkracht

Wanneer je via ResQ één van de toegelaten diensten laat uitvoeren, betaalt jouw werkgever de factuur van de uitvoerder met jouw bonusbudget en betaal je als genieter van het ResQ-voordeel slechts € 2,99/gepresteerde uur voordeel alle aard*.

Totaal verbruikte brutoloon + werkgeverskost om 1 werkuur aan € 30/uur te betalen via normale verloning en via ResQ

simulatievoordeel

*Gezien ResQ een unieke regeling heeft kunnen treffen met de fiscus, wordt elk gepresteerde uur, onafhankelijk van de kostprijs van het werkuur gewaardeerd aan € 8,54 voor de RSZ en € 3,50 fiscaal vlak. Op basis van deze waardering is uw voordeel alle aard als werknemer slechts € 2,99/gepresteerde uur en kan je dus tot 300% meer koopkracht hebben door de diensten via ResQ te betalen dan wanneer je ze met nettoloon te betaalt.

 

RESQ AAN UW WERKGEVER VOORSTELLEN
minderwerkgeversbijdrage

Met ResQ betaalt uw werkgever geen werkgeversbijdrage op de kost van de geleverde diensten, maar een forfaitair bedrag per gepresteerde uur, waardoor de kost voor de werkgever voor eenzelfde bruto loonelement lager ligt.

Anderzijds helpt uw werkgever door diensten aan huis in een voordelige formule voor u te betalen een beter evenwicht tussen werk & privé te vinden.

REGISTREREN ALS WERKGEVER
uitvoerder_voordeel

Ook de uitvoerder van diensten heeft er baat bij om te werken via ResQ. Hij krijgt nieuwe opdrachten toegewezen via het ResQ-platform en ziet zijn administratie vereenvoudigt en is zeker van een tijdige betaling van zijn diensten.

ERKENDE RESQ UITVOERDER WORDEN

Wat kost ResQ?

ResQ kost voor jou als werknemer niets. Jouw werkgever stelt een budget ter beschikking en je kan dat budget 100% gebruiken om opdrachten aan te vragen. Het enige waarmee je rekening moet houden is dat bij elke opdracht een coördinatiekost betaalt aan ResQ voor zijn rol als coördinator.

De kost voor deze dienst wordt per aangevraagde dienst verrekend als coördinatietijd op jouw budget als genieter. Voor een standaardopdracht (uitvoerbaar ten vroegste vijf werkdagen na aanvraag via het platform) wordt een coördinatietijd van 1/2 werkuur aangerekend aan het uurtarief van de gekozen uitvoerder .

Voorbeeld:

  • Eén opdracht van vijf uur van een tuinman aan 35,00€/u op factuur kost dan € 17,50 + de werkuren van de uitvoerder.
  • Een wederkerende opdracht van tienmaal een prestatie van die tuinman kost dan 1 x € 17,50 + 10x de werkuren van de uitvoerder.

Het is dus raadzaam om zo veel mogelijk opdrachten te definiëren met een weerkerend element ( bv tuinonderhoud x aantal keer per maand of het schoonmaken van de ramen of het ophalen van de kinderen op school,…) om zo de coördinatiekost maximaal te spreiden over meerdere uitvoeringsdagen.

Wie kan ResQ gebruiken?

De bonus voor diensten aan huis van ResQ kan aangevraagd worden voor iedereen die een loon ontvangt. Dus ook voor de bezoldigde zaakvoerder of bestuurder.

Er zijn geen beperkingen op de toewijzing van de bonus aan bepaalde medewerkers of groepen. Dit houdt tevens in dat de bonus ook individueel toegekend kan worden. De enige beperking is dat de bonus van ResQ niet ter vervanging mag komen van bestaand vast loon, en dus enkel als extra loon of bij nieuwe medewerkers die dit van dag één in hun loonpakket hebben. De laatste beperking die besproken werd met de wetgever is dat het gedeelte dat via ResQ betaald wordt maximaal 25% van het totale bruto loonpakket mag bedragen.
.

Hoe starten met ResQ?

1. ZORG DAT JE WERKGEVER ZICH REGISTREERT BIJ RESQ

Zorg ervoor dat je werkgever zich registreert bij ResQ door  hem de werkgeversovereenkomst te laten ondertekenen.

RESQ AAN JE WERKGEVER VOORSTELLEN

2. JE WERKGEVER KENT JOU EEN RESQ-BONUS TOE

Je werkgever kent je een bonus toe op ResQ-Online.

3. JE BENT KLAAR OM TE STARTEN EN KAN OPDRACHTEN AANMAKEN

Zodra er een budget beschikbaar is, word je ingelicht en kan je opdrachten beginnen aanmaken.

Meer informatie over ResQ ?

Vul hieronder jouw gegevens in en download de ResQ brochure

Sinds ik ResQ-bonus heb gekregen, kan ik een klusjesman laten komen telkens er zaken moeten gebeuren en ben ik zeker dat de prijs per uur die ik betaal competitief is voor een expert in het vak! Bovendien is het fiscaal veel voordeliger dan het zelf te betalen.
Anne V.
Dankzij ResQ kan ik me permitteren om mijn tuin te laten onderhouden door een echte tuinman en kan ik in het weekend genieten van mijn tuin eerder dan er steeds in te moeten werken.
Johan S

MEER WETEN OVER RESQ?

FAQ
CONTACT