INFORMATIE VOOR UITVOERDERS

De uitvoerders spelen een grote rol in de ResQ oplossing. Elke werknemer / genieter die een ResQ budget van zijn of haar werkgever krijgt moet beroep doen op uitvoerders voor het realiseren van de door hem of haar gevraagde diensten. Om deze diensten te leveren kan de genieter kiezen tussen een eigen uitvoerder, die hij/zij zelf al kent en waar hij/zij mee wil werken of een ResQ uitvoerder. Een ResQ uitvoerder is een uitvoerder die al meermaals voor ResQ heeft gewerkt en waar ResQ regelmatig opdrachten aan toevertrouwt. Hieronder lichten we de verschillen tussen de uitvoerders nader toe en vooral leggen we de voordelen voor een uitvoerder uit om met ResQ te werken.

Welke soorten uitvoerders zijn er bij ResQ?

De genieter van de ResQ bonus heeft het recht een eigen uitvoerder voor te stellen die voor hem/ haar bepaalde diensten gaat leveren. Indien deze uitvoerder de opdracht aanvaardt en de ResQ-uitvoerdersovereenkomst ondertekent, kan deze de prestatie bevestigen via www.resqonline.com. Indien de begunstigde zijn/haar eigen uitvoerder aanbrengt, dient hij/zij zelf vooraf tariefafspraken te maken met deze uitvoerder.

resq uitvoerder

De begunstigde kan uiteraard ook kiezen voor een uitvoerder uit het ResQ-netwerk. Dit zijn uitvoerders die regelmatig voor ResQ werken en aan wie ResQ een kwaliteitslabel geeft op basis van eerder geleverde prestaties. Voor deze uitvoerders onderhandelt ResQ zelf de uurtarieven. De begunstigde geniet zo van de beste uitvoerders aan de beste prijs.

Waarom uitvoerder worden voor ResQ?

Door zich aan te melden als uitvoerder van ResQ krijgt u als uitvoerder opdrachten aangeboden via ResQ van potentieel nieuwe klanten.

ResQ past een kwaliteitslabel toe op zijn uitvoerders op basis van de feedback van de opdrachtgevers die eerder gebruik maakten van de diensten van de uitvoerder.

Op die manier kan ResQ zijn uitvoerders die kwalitatief werk differenciëren van de anderen. De uitvoerders met de beste tevredenheidsscore worden als eerste aangesproken wanneer een opdrachtgever een dienst aanvraagt die door een ResQ uitvoerder kan geleverd worden.

Anderzijds gaat ResQ de administratieve opvolging voor de uitvoerder van zijn werk vereenvoudigen. ResQ gaat na bevestiging van de prestatie door de begunstigde voor de uitvoerder de prestatie factureren, de tegoeden innen bij de werkgever en de uitvoerder voor zijn geleverde werk uitbetalen.

Hoe werkt ResQ voor u als uitvoerder?

Alle vragen die u als uitvoerder kan hebben…

Hieronder geven we je alvast een antwoord op enkele veelgestelde vragen die u als uitvoerder kan hebben.

Hoe registeren als uitvoerder?

[faq cat_id=”160″]

Eigen uitvoerder of uitvoerder uitgenodigd door een ResQ gebruiker

[faq cat_id=”161″]

ResQ uitvoerder

[faq cat_id=”162″]

Opdrachten

[faq cat_id=”163″]

Prijszetting van de diensten

[faq cat_id=”164″]

Facturatie en betaling

[faq cat_id=”165″]

En als het mis loopt?

[faq cat_id=”166″]

Meer informatie?

Vul hieronder uw gegevens in en download de ResQ brochure

MEER WETEN OVER RESQ?

FAQ
CONTACT