Praktijkvoorbeeld – Een tuinman via ResQ

Tuinonderhoud door een tuinman betekent voor heel wat mensen meer tijd om andere dingen te doen. Echter, een professionele tuinman aan € 30 of € 40 per uur is al snel een kostelijke zaak. Dan maar zwartwerk? Doe het niet, want voor u het weet belandt u in eindeloze discussies. Een tuinman in het zwart laten werken is niet toegelaten, om nog maar te zwijgen over mogelijke ongevallen in uw tuin tijdens de werken. U bent dan niet in orde.

[rev_slider alias=”tuinman-case” /]

We lichten hier even toe hoe we tot deze conclusie komen

Beeld u in dat u een tuinman die € 39,88/uur kost gedurende 7 uur in uw tuin laat werken. De tuinman rekent wel € 12,50 verplaatsingskosten aan omdat hij tot bij u moet komen.

Op die basis maken we een korte simulatie:

STAP 1 – Berekening kost van de prestatie als u de factuur ‘gewoon betaald’ met netto loon

Als u deze tuinman (niet via ResQ) zou laten komen voor 7 uur werk in uw tuin, ziet u hier de rekening die u aan de tuinman betaalt van uw normaal loon:

Dit bedrag zou u dan zeer concreet moeten betalen aan uw tuinman.

STAP 2 – Berekening kost als u de factuur via uw ResQ-bonus zou willen betalen

De kosten blijven dezelfde, alleen moet u met ResQ rekenen dat er per opdrachtdefinitie een coördinatiebedrag bijkomt van een half werkuur van de prijs van uw uitvoerder. Als u dus 1x de tuinman laat komen komt die kost er 1x bij. Als u een weerkerende opdracht maakt om de tuinman 10 uur/maand te laten komen gedurende de zomermaanden, betaalt u slechts 1x het coördinatiebedrag voor alle maanden die onder één en dezelfde opdracht vallen. De berekening:

Deze kost zou dan de kost zijn die u van uw ResQ-budget ziet verminderen bij het goedkeuren van deze prestatie.

STAP 3 – Vergelijking verbuik totale budget ( werkgeverskost) via normaal loon en via ResQ

In onderstaande tabel ziet u in de eerste kolom welk totaalbudget u als werknemer nodig heeft om een factuur van € 352,91 te betalen. Als u € 352,91 moet betalen met netto loon, kost het u eigenlijk €873,05 brutoloon. Inclusief de werkgeversbijdrage op dat brutoloon heeft die dienst eigenlijk € 1 126,24 van uw verloningspakket gekost.

Als u dan in de 2e kolom ziet wat u zou verbruikt hebben aan ResQ-budget, betaald door uw werkgever, is het verschil tussen totale verbruikte bedrag van uw verloningspakket via normaal loon 269% hoger dan via ResQ.

De logica is dat u bij ResQ de kost van de prestatie ( in dit geval € 377,04) moet vermeerderen met uw werknemersbijdrage op de prestatie. Hier heeft ResQ een ruling op bekomen: de waardering van de prestatie is forfaitair vastgelegd op een bedrag van € 8,54/uur voor de RSZ en op een bedrag van € 3,5 voor de fiscus. Let wel de coördinatiekost wordt als een half werkuur gerekend in de basis van het aantal werkuren.

Concreet wil dit dus zeggen dat u voor een prestatie van 7 uur van in dit geval een tuinman 7+0,5 x € 8,54 moet nemen om de basis te kennen voor de RSZ (in dit geval €64,05). Op dat bedrag wordt de werknemersbijdrage (13,07%) berekend (=€8,37).

Op de RSZ-bijdrage en de werknemersbijdrage rekenen we dan nog eens de belastingen aan het marginaal tarief (53,50%) waardoor er €8,93 extra bijkomt.

Fiscaal wordt elk gepresteerd uur via ResQ gewaardeerd aan €3,50 per uur. In dit geval moeten we dan €26,25 (7+0,5 x € 3,5) in rekening brengen.

Het totaal van deze extra’s maakt dat de brutokost als werknemer voor deze dienst gelijk is aan € 399,45.

De werkgeversbijdrage wordt dan weer berekend op het voordeel alle aard van de werknemer, op basis van € 8,54/uur waardoor hier slechts een kost bijkomt van € 18,57 (29% van €64,05).

Het totale budget om deze dienst via ResQ te betalen is dus € 418,03 ten hoofde van de werkgever.

STAP 4 – Gebruikte werkgeverskost via ResQ terug omrekenen via normale verloningsbelasting

Als u vervolgens vanuit de totale werkgeverskost via ResQ zou herrekenen via de normale loonbelastingslijn, zou u via ResQ uw tuinman €18,71/uur betalen.
(€130,97/7=€18,71)

Als u dan vanuit de totale werkgeverskost via ResQ zou herrekenen via de normale loonbelastingslijn zou u dus eigenlijk uw tuinman €18,71/u betalen via ResQ.

Maar zeker zo belangrijk om weten: via ResQ stelt u een ‘verzekerde’ professional te werk, die garant staat voor een correcte uitvoering van de werken. Waarom dan nog aan zwartwerk denken?
ResQ biedt u een betaalbare oplossing voor meer quality time voor u en uw gezin!

Registreer hier als werkgever

In slechts enkele klikken registreert u zichzelf als werkgever. Zo geniet u al binnen enkele dagen van de vele voordelen van ResQ.