ResQ, het bedrijf achter de nieuwe voordeelformule waarmee bedrijven aan hun werknemers op een budgetvriendelijke manier een tegoed toekennen voor uitvoering van diverse diensten aan huis, ziet zich genoodzaakt zijn activiteiten tijdelijk stop te zetten. Vijf jaar geleden kon ResQ deze innovatieve methode aanbieden aan werkgevers en werknemers dankzij een akkoord met de RSZ en de fiscus. De unieke regeling die ResQ had bekomen, was dat de sociale bijdragen voor werkgevers sterk verlaagd werden, waardoor ResQ voordelen kon bieden voor zowel werkgevers als werknemers. De werknemer houdt meer koopkracht over en kan de dagelijkse beslommeringen verlichten door huishoudelijke taken zoals tuinonderhoud maar ook herstellingen en onderhoudswerken uit te besteden. Het is dus een win-win situatie. Indicatief wordt 100€ bruto ResQ bonus tussen de 9 en 17% belast voor de werknemer, waardoor deze een koopkracht overhoudt van tussen 83€ en 91€ die hij kan besteden voor opdrachten bij uitvoerders naar keuze, op factuur.
Bij het bekomen van deze goedkeuring hadden de betrokken overheidsinstanties voorzien om de afspraken elke 5 jaar te evalueren en indien nodig bij te sturen. ResQ was sinds geruime tijd in onderhandeling met de betrokken overheden gezien de termijn op 8 juli ten einde kwam. Ondanks de uitermate positieve reacties van zowel de meer dan 200 aangesloten werkgevers en hun vele duizenden werknemers, de positieve evaluatie van RSZ als de steun van het kabinet van Staatssecretaris De Backer, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, kon er voorlopig nog niet tijdig tot een akkoord gekomen worden waardoor ResQ verplicht werd zijn diensten vanaf 8 juli tijdelijk stil te leggen. Voor ResQ is deze situatie dan ook op zijn minst verrassend gezien het systeem dat zij ontwikkeld hebben een duidelijk antwoord biedt op de vele uitdagingen waar onze maatschappij in België mee wordt geconfronteerd.

 

Grootste winnaar van extralegale voordeelformule is nochtans de overheid

Het nieuwe systeem kent nochtans alleen maar winnaars. Het zorgt er niet alleen voor dat de werkgever een eenvoudige manier van beloning kan introduceren voor de extra inspanningen van de medewerker, maar het zorgt ook bij de werknemer voor een betere work-life balans. Nicolas Mulders, Commercieel directeur van ResQ verduidelijkt: “ResQ biedt een systeem aan waarmee een werknemer, die een ResQ tegoed van zijn werkgever heeft ontvangen, diensten aan huis kan laten doen door een uitvoerder naar keuze. De prestatie wordt na zijn goedkeuring via ResQ betaald aan de uitvoerder en gefactureerd aan de werkgever, waarbij de werknemer een forfaitair voordeel alle aard betaalt per gewerkt uur. Werknemers kunnen op die manier op een budgetvriendelijke manier beroep doen op een vakman om de tuin te onderhouden, om te helpen bij huishoudelijke taken of om kleine herstellingen aan huis te laten doen. Een werkgever kan dus zijn medewerkers niet alleen belonen met een ResQ-budget, maar bij hen ook veel zorgen wegnemen. Win-win voor iedereen”, benadrukt Mulders.

Yves Labeeu, consultant bij Attentia Legal Partners en partner van ResQ bevestigt: “ResQ speelt perfect in op de groeiende vraag van de arbeidsmarkt om de beloning aan te passen op maat van de medewerker en zijn persoonlijke situatie. Dankzij ResQ kreeg de werkgever een wettelijk kader waarmee hij diensten in de huiselijke omgeving van de werknemer kon aanbieden en zo kon bijdragen tot een betere work-life balans die vandaag vooral verstoord wordt door een gebrek aan tijd. De vraag naar dergelijke oplossingen in de markt groeit zeer sterk en bovendien helpt het om het zwartwerk tegen te gaan. Een voordeel voor alle partijen dus!

En het is niet alleen een win-win voor werkgever en werknemer. De grootste winnaar van het systeem is nog de overheid zelf. Het systeem levert de schatkist per jaar 22% meer inkomsten op onder meer door de keuze bij de werknemer, lees opdrachtgever, te laten om de dienst via ResQ te laten betalen eerder dan in het zwart. Op die manier geeft het systeem een unieke positieve stimulans voor de vermindering van het zwartwerk, meer tewerkstelling voor reglementaire uitvoerders, activering van laaggeschoolden die bijdragen aan pensioenopbouw, meer RSZ-inkomsten en btw-inkomsten als ook meer vennootschapsbelasting betaald door de uitvoerders. Kristof van den Bouwhuysen, zaakvoerder Vitalis Tuinen en ResQ uitvoerder bevestigt: “Dankzij ResQ kom ik in contact met nieuwe klanten die op zoek zijn naar recurrente opdrachten, waardoor ik kan uitkijken naar nieuwe medewerkers om die opdrachten in te vullen en bovendien wordt mijn administratie geautomatiseerd. Alleen maar voordelen dus!” De diensten in en rond de woning worden uit het niet-reguliere circuit gehaald, daar waar deze diensten vandaag vaak verdoken gebeuren, ontsnappen aan inkomstenbelastingen, btw en/of sociale zekerheid en daarenboven moeilijk zo niet onmogelijk te controleren zijn.

 

Verlenging van de ruling of aanpassing van het KB is de enige oplossing

Gezien dit systeem enkel voordelen heeft voor alle betrokken partijen, ligt het voor de hand om dit te bestendigen door een aanpassing of aanvulling van de fiscale wetgeving via koninklijk besluit. Het doel van deze aanpassing of aanvulling van het KB/WIB is niet om een belastingverlaging of het zoveelste extralegaal voordeel in het leven te roepen, maar om één forfait te bepalen dat de werkelijke waarde van al deze diensten het dichtst benadert én bovendien werknemers (van alle niveaus) aanzet om deze klussen volledig in het wit te laten uitvoeren met alle voordelen voor de schatkist van dien.
In aanloop van deze aanpassing of aanvulling hoopt ResQ alsnog een verlenging te kunnen bekomen van de bestaande akkoorden die het van de betreffende overheden ontving opdat de huidige gebruikers van het systeem van deze voordelen kunnen blijven genieten totdat het wettelijk kader gefinaliseerd is.
Het is de minister van financiën, Johan Van Overtveldt, die hierover een besluit moet nemen. ResQ heeft er alle vertrouwen in dat de minister van financiën dienaangaande een positieve beslissing zal nemen, ten einde dit systeem dat onder meer het bestrijden van zwartwerk beoogt en aldus de schatkist heel wat extra inkomsten kan opleveren, een nieuwe toekomst te geven.

 

Info voor klanten betreffende de tijdelijke stopzetting

ResQ doet er uiteraard alles aan om de werking na 8 juli zo spoedig mogelijk terug op te starten op basis van nieuwe afspraken en akkoorden. Het is voor ResQ de absolute prioriteit om haar klanten hier zo spoedig mogelijk de nodige updates & garanties te kunnen geven. Indien medewerkers na 8 juli nog een ResQ saldo zouden hebben, is het aangeraden om dit resterend budget – rekening houdend met de oorsprong van het budget – terug in de normale loonlijn of variabel verloningsplan (cafetariaplan, flexibel rewardplan,…) te verwerken. Meer informatie terug te vinden op www.resqonline.com.

Perscontact:

Nicolas Mulders
Commercieel Directeur
Tel: 0475 34 56 75
e-mail: n.mulders@resqonline.com
Erik Rammeloo
CEO
Tel: 0475 81 62 45
e-mail: e.rammeloo@resqonline.com