ResQ-Online Portal – Verwerking van de facturatie

U ontvangt als werkgever om de 2 weken een factuur met alle geleverde prestaties van uw werknemers.
Op die factuur vindt u 1 lijn per medewerker met het totaal aantal gewerkte uren en het verbruikte budget.
Het totaal aantal gepresteerde uren dient u te gebruiken bij de verwerking van uw lonen om het voordeel alle aard op het ResQ voordeel te kunnen aangeven.

Het totaal verbruikte bedrag wordt door ResQ automatisch van het budget van uw medewerker op de ResQ-Online portal afgetrokken.

Opzoeken van uw facturen

Een opdracht uitvoeren via ResQ verloopt volgens de volgende stappen:

 

Klik op een stap voor meer info.

U bevindt zich momenteel bij stap 7: Uitgevoerde opdrachten factureren.