Enkele jaren geleden heeft ResQ een unieke regeling kunnen treffen met de betreffende financiële overheidsinstanties in België waardoor werkgevers de mogelijkheid hebben om medewerkers te belonen met diensten aan huis. Dit brengt een mogelijke evolutie teweeg bij ResQ.

Bij het bekomen van deze goedkeuring hadden de betrokken overheidsinstanties voorzien om  de afspraken elke 5 jaar te kunnen evalueren en deze, indien nodig, op basis van het verbruik van ResQ-diensten per sector en van gangbare marktgegevens, bij te sturen.

Gezien die termijn van 5 jaar binnenkort ten einde komt, zijn we reeds geruime tijd in overleg met deze overheden om de nodige garanties te krijgen teneinde onze oplossing verder te kunnen aanbieden. Op deze manier kunnen medewerkers verder genieten van de voordelen van ResQ.

Momenteel zijn alle betrokken partijen bij de overheid enthousiast over de ResQ-oplossing. Ze zien er absoluut de voordelen van in voor de hele maatschappij, voor de werknemers en op die manier ook voor u als werkgever. We hebben evenwel vandaag nog geen concrete formele bevestigingen gekregen dat er geen aanpassingen zouden kunnen komen aan de fiscale en/of RSZ waardering van het verkregen voordeel via ResQ.

Met dit schrijven willen we u in alle openheid en transparantie informeren over de evolutie van de gesprekken met de overheid en de mogelijke gevolgen voor het verder gebruik van de ResQ oplossing.

Concreet hebben we de bevestiging gekregen dat de huidige waardering en werking tot 7 juli 2018 ongewijzigd blijft. Helaas kunnen we vandaag nog geen garanties geven hoe ResQ verder zal evolueren na 7 juli 2018.

Daarom lijkt het ons belangrijk ResQ gebruikers hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Op die manier kunnen zij de werken die zij nog willen laten uitvoeren tijdig inplannen en de geleverde diensten via hun ResQ-budget verrekenen.

Voor medewerkers betekent dit het volgende: alle opdrachten die voor 7 juli goedgekeurd worden (m.a.w. werkuren bevestigd door de werknemer in de ResQ-online portal) worden aan de huidige voorwaarden fiscaal verwerkt.

Indien medewerkers na 7 juli nog een ResQ saldo zouden hebben op de ResQ-Online portal kunnen we momenteel geen garanties geven of die nog via ResQ kunnen verwerkt worden en hoeveel het voordeel alle aard zal zijn voor de werknemer per gewerkt uur.

Wij doen er uiteraard alles aan om de huidige werking van ResQ na 7 juli ook integraal verder te zetten zonder enige wijziging.  Het is voor ons de absolute prioriteit om u hier zo spoedig mogelijk de nodige updates & garanties te kunnen geven. Vandaag kunnen we enkel preventief informeren over  de stand van zaken. Van zodra er meer nieuws is, wordt u vanzelfsprekend onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Wij gaan u verder ook persoonlijk contacteren om met u af te stemmen op welke manier wij het beste met u in contact kunnen treden om de situatie uit te leggen. We willen uiteraard de zorg hiervan zoveel mogelijk  op ons nemen en alle mogelijke misverstanden onmiddellijk oplossen, zodat u concreet weet welke acties u kan ondernemen.

Hieronder een beknopte toelichting van de meest voorkomende vragen.

Aarzel niet  ons te contacteren moest u in tussentijd verdere vragen of inlichtingen nodig hebben

Het ResQ Team

FAQ evolutie ResQ

Ik heb nog ResQ budget staan en heb nog opdrachten die ik wil laten uitvoeren?

Maak uw opdracht zoals gewoonlijk aan en spoor u uitvoerder aan om de opdracht en het bijhorende aantal gewerkte uren te rapporteren voor 5 juli zodat u nog 1 dag de tijd heeft om de prestatie goed te keuren en te genieten van de huidige waardering van uw voordeel alle aard.

Ik heb nog ResQ budget staan en heb geen opdrachten die ik wil laten uitvoeren?

Ofwel gaat u de nodige opdrachten alsnog laten uitvoeren en geniet u nog van het fiscaal voordeel.

Ofwel gaat u uw budget niet meer opgebruiken. In dat geval zal uw ResQ-budget onbenut blijven en terug ter uwer beschikking gesteld worden  om opnieuw in de normale loonlijn betaald te worden (na aftrek van de normale belasting op loon, voor u van toepassing) waarna uw werkgever uw ResQ budget dan op nul zet en u geen opdrachten meer kan aanmaken.

Ik heb nog langlopende opdrachten staan waarvan de uitvoeringsdatum na 5 juli gepland stonden?

Zonder tijdige vernieuwing met de overheid  gaan wij er vanuit dat ResQ eind juni de lopende opdrachten na 3 juli zal annuleren bij de uitvoerders. Tot 48u voor uitvoeringsdatum kunnen de opdrachten nog zonder annulatiekosten geannuleerd worden.

 

Wat als ResQ terug een akkoord verkrijgt maar met andere voorwaarden voor de waardering van het voordeel alle aard?

Elke verandering van fiscale waardering heeft een impact op het voordeel dat u als werknemer heeft om met de ResQ-oplossing te werken. Moest deze waardering veranderen, zullen wij u hier spoedig van inlichten en kan u alsnog ten allen tijden beslissen om verder gebruik te maken van de ResQ-oplossing aan de nieuwe voorwaarden of uw ResQ-budget door uw werkgever toch op nul te laten zetten en uw ResQ-budget terug in de normale loonlijn te verwerken