Enkele jaren geleden heeft ResQ een unieke regeling kunnen treffen met de betreffende financiële overheidsinstanties in België waardoor werkgevers de mogelijkheid hebben om medewerkers te belonen met diensten aan huis. Dit brengt een mogelijke evolutie teweeg bij ResQ.

Bij het bekomen van deze goedkeuring hadden de betrokken overheidsinstanties voorzien om  de afspraken elke 5 jaar te kunnen evalueren en deze, indien nodig, op basis van het verbruik van ResQ-diensten per sector en van gangbare marktgegevens, bij te sturen.

Gezien die termijn van 5 jaar binnenkort ten einde komt, zijn we reeds geruime tijd in overleg met deze overheden om de nodige garanties te krijgen teneinde onze oplossing verder te kunnen aanbieden. Op deze manier kunnen medewerkers verder genieten van de voordelen van ResQ.

Momenteel zijn alle betrokken partijen bij de overheid enthousiast over de ResQ-oplossing. Ze zien er absoluut de voordelen van in voor de hele maatschappij, voor de werknemers en op die manier ook voor u als werkgever. We hebben evenwel vandaag nog geen concrete formele bevestigingen gekregen dat er geen aanpassingen zouden kunnen komen aan de fiscale en/of RSZ waardering van het verkregen voordeel via ResQ.

Met dit schrijven willen we u in alle openheid en transparantie informeren over de evolutie van de gesprekken met de overheid en de mogelijke gevolgen voor het verder gebruik van de ResQ oplossing.

Concreet hebben we de bevestiging gekregen dat de huidige waardering en werking tot 7 juli 2018 ongewijzigd blijft. Helaas kunnen we vandaag nog geen garanties geven hoe ResQ verder zal evolueren na 7 juli 2018.

Daarom lijkt het ons belangrijk ResQ gebruikers hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Op die manier kunnen zij de werken die zij nog willen laten uitvoeren tijdig inplannen en de geleverde diensten via hun ResQ-budget verrekenen.

Voor medewerkers betekent dit het volgende: alle opdrachten die voor 7 juli goedgekeurd worden (m.a.w. werkuren bevestigd door de werknemer in de ResQ-online portal) worden aan de huidige voorwaarden fiscaal verwerkt.

Indien medewerkers na 7 juli nog een ResQ saldo zouden hebben op de ResQ-Online portal kunnen we momenteel geen garanties geven of die nog via ResQ kunnen verwerkt worden en hoeveel het voordeel alle aard zal zijn voor de werknemer per gewerkt uur.

Wij doen er uiteraard alles aan om de huidige werking van ResQ na 7 juli ook integraal verder te zetten zonder enige wijziging.  Het is voor ons de absolute prioriteit om u hier zo spoedig mogelijk de nodige updates & garanties te kunnen geven. Vandaag kunnen we enkel preventief informeren over  de stand van zaken. Van zodra er meer nieuws is, wordt u vanzelfsprekend onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Wij gaan u verder ook persoonlijk contacteren om met u af te stemmen op welke manier wij het beste met u in contact kunnen treden om de situatie uit te leggen. We willen uiteraard de zorg hiervan zoveel mogelijk  op ons nemen en alle mogelijke misverstanden onmiddellijk oplossen, zodat u concreet weet welke acties u kan ondernemen.

Hieronder een beknopte toelichting van de meest voorkomende vragen.

Aarzel niet  ons te contacteren moest u in tussentijd verdere vragen of inlichtingen nodig hebben

Het ResQ Team

FAQ evolutie ResQ

[faq cat_id="288"]